W dniu 9 października 2020 r. sześcioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w etapie szkolnym diecezjalnego konkursu biblijnego „Czytam Pismo Święte”. W tym roku uczestnicy zgłębiali Dzieje Apostolskie. Konkurs odbywa się na dwóch poziomach: poziom I- klasy IV-VI, poziom II- klasy VII i VIII. Wszyscy uczestnicy zakwalifikowali się do etapu rejonowego. Najlepszy wynik na poziomie I osiągnęła uczennica klasy V- Zuzanna Sipak, na poziomie II najwięcej punktów uzyskały ex aequo dwie uczennice z klasy VIII: Amelia Ruszyńska i Alicja Regulska.