Historia szkoły

 

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
* TWÓRCZA
* PRZYJAZNA
* OTWARTA NA WSPÓŁPRACĘ
* PROMUJĄCA ZDROWY STYL ŻYCIA
* PRZYGOTOWUJĄCA DO DALSZEJ NAUKI

  
Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w naszej szkole sprawuje p. Mariola Adamska - Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
Pielęgniarka szkolna dyżuruje w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej znajdującym się na terenie szkoły we wtorki w godz. 8:00 - 11:00

Informacja o zakresie opieki zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę szkolną.

 Zgodnie z Ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U.2019 poz.1078), profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawują pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna (art.3.1.).

Świadczenia pielęgniarki szkolnej obejmują:

  • Świadczenia profilaktyczne w tym wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (ucznia odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub klasy I oraz III, V, VII szkoły podstawowej, klasy I oraz ostatniej szkoły ponadpodstawowej).
  • Kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów, kierowanie uczniów na badania bilansowe.
  • Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością.
  • Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadkach nagłych zachorowań, urazów, zatruć.
  • Świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas I - VI szkoły podstawowej oraz edukacji w zakresie zdrowia jamy ustnej.
  • Realizowanie zleceń lekarskich.
  • Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.
  • Współpraca z dyrektorem szkoły i nauczycielami w sprawach dotyczących bezpieczeństwa uczniów (w tym epidemiologicznego), warunków higienicznych w szkole, żywienia oraz edukacji zdrowotnej.

Rodzice oraz pełnoletni uczniowie mają prawo do wyrażenia sprzeciwu dotyczącego zgody na realizację któregokolwiek z wyżej wymienionych świadczeń w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę (NZOZ "ESKULAP", lek. med.Tomasz Tomaszewski, Plac Wolności 3a, 87 - 410 Kowalewo Pomorskie).

Pielęgniarka szkolna opiekuje się dziećmi i młodzieżą do ukończenia 19 roku życia. Także dzieci realizujące obowiązek rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego na terenie szkoły są objęte opieką zdrowotną sprawowaną przez pielęgniarkę szkolną.

plan lekcji SP w Wielkiej Łące

Szanowni Rodzice
Informujemy, iż zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023 istnieje możliwość udzielenia pomocy w formie bezpłatnych posiłków dla dzieci z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie w skali miesiąca nie przekracza kwoty 792,00 zł netto.

Ponadto zgodnie z uchwałą Nr IV/30/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 stycznia 2019 r. istnieje również możliwość udzielenia pomocy w formie posiłków za częściową odpłatnością dla dzieci z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie w skali miesiąca nie przekracza kwoty 1584,00 zł.

Rodzice, którzy chcieliby, aby ich dzieci korzystały z posiłków winni zgłosić się w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, przy ul. Św. Mikołaja 5, nr tel. 56 684 11 30, kom. 605 613 274, 601 839 676.

Informujemy, że w związku z pandemią Covid-19, posiłki będą wydawane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla publicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych: 2 IX 2021

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 24 VI 2022

 

Terminy ferii

Ferie zimowe:  17 I - 30 I 2022

Ferie letnie: 25 VI – 31 VIII 2022

 

 Terminy przerw świątecznych:

23 – 31 XII 2021 - Zimowa przerwa świąteczna

14 – 19 IV 2022 - Wiosenna przerwa świąteczna

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

12 listopada 2021

7 stycznia 2022

2 maja 2022

24 - 26 maja 2022

17 czerwca 2022

 

Święta państwowe, kościelne i ważniejsze daty w roku szkolnym (dni wolne od zajęć):

1 XI 2021 - Wszystkich Świętych

11 XI 2021 - Święto Niepodległości

6 I 2022 - Trzech Króli

3 V 2022 – Święto Konstytucji 3 Maja

16 VI 2022 – Boże Ciało


Terminy związane z przygotowaniem i przebiegiem egzaminu ósmoklasisty

26-28 października 2021 - egzaminy próbne klasa VIII

15 - 17 marca 2022 - egzaminy próbne klasa VIII

22-24 marca 2022 - egzaminy próbne klasa VII

24-26 maja 2022 - egzamin ósmoklasisty

1. język polski –24 V 2022  (wtorek)–godz. 9:00

2. matematyka –25 V 2022 (środa)–godz. 9:00

3. język obcy nowożytny –26 V 2022 (czwartek)–godz. 9:00

RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. IRENY SENDLEROWEJ W WIELKIEJ ŁĄCE

nauczanie przedszkolne

  

   Małgorzata Rybak

edukacja wczesnoszkolna

 

   Danuta Płuciennik-Dębińska
   Ewa Putz-Misztal
   Justyna Rutkowska

język polski

 

   Anna Kuźniar
   Dawid Nieczypor

język angielski

 

   Iwona Zduniak
   Katarzyna Marciniak

język niemiecki      Karolina Jabłońska

matematyka

 

   Izabella Masłowska

historia

 

   Danuta Drożdża
   Marzenna Okrucińska

WOS

 

   Marzenna Okrucińska

przyroda

 

   Danuta Drożdża

zajęcia komputerowe/informatyka

 

   Dariusz Osmański

zajęcia techniczne/ technika

 

   Izabella Masłowska

muzyka

 

   Iwona Zduniak  
   Dawid Nieczypor

religia

 

   Ewa Matusewicz-Bąk

plastyka

 

   Danuta Płuciennik-Dębińska

wychowanie fizyczne

 

   Mikołaj Tuszyński

chemia  

   Dominika Ostrowska

fizyka      Dominika Ostrowska
biologia      Dawid Nieczypor
geografia      Katarzyna Marciniak
wychowanie do życia w rodzinie      Anna Kuźniar
edukacja dla bezpieczeństwa      Anna Kuźniar
doradztwo zawodowe      Dawid Nieczypor

biblioteka szkolna

 

   Anna Dębińska

pedagog szkolny

 

   Kinga Szczepanowska-Latuszek

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok