DYREKTOR SZKOŁY

Dyrektorem Szkoły Podstawowej
im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące
jest mgr Danuta Drożdża.