W związku z realizacją przez gminę projektu pn. "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie" informujemy o
rekrutacji do projektu.
 
Uczestnicy muszą mieć ukończone 25 lat i zamieszkiwać na terenie gminy
Kowalewo Pomorskie.
 
Poniżej znajduje się link z informacjami o projekcie:
 
http://www.kowalewopomorskie.pl/art,1000,zapraszamy-na-bezplatne-szkolenia-z-obslugi-komputera