Szanowni Rodzice
Informujemy, iż zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023 istnieje możliwość udzielenia pomocy w formie bezpłatnych posiłków dla dzieci z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie w skali miesiąca nie przekracza kwoty 792,00 zł netto.

Ponadto zgodnie z uchwałą Nr IV/30/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 stycznia 2019 r. istnieje również możliwość udzielenia pomocy w formie posiłków za częściową odpłatnością dla dzieci z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie w skali miesiąca nie przekracza kwoty 1584,00 zł.

Rodzice, którzy chcieliby, aby ich dzieci korzystały z posiłków winni zgłosić się w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, przy ul. Św. Mikołaja 5, nr tel. 56 684 11 30, kom. 605 613 274, 601 839 676.

Informujemy, że w związku z pandemią Covid-19, posiłki będą wydawane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla publicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Szanowni Rodzice,
istnieje również możliwość wykupienia posiłków w szkole dla dzieci z:

Firma Gastronomiczna
"Jubilatka" Małgorzata Sobiechowska
87-200 Wąbrzeźno ul. Kwiatowa 14a

Koszt obiadu wynosi 9,00 zł:
zupa - 2,00 zł
II danie - 7,00 zł

Opłatę należy uiszczać na konto 3 dni przed rozpoczęciem korzystania z posiłków.

Nr konta: 11 1910 1048 2698 1341 7360 0001

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka, szkołę, kwotę oraz okres za jaki jest uiszczana opłata. Nie może być ona mniejsza niż za okres 2 tygodni. Nie ma możliwości wykupienia obiadów na poszczególne dni.

W przypadku choroby lub dłuższej nieobecności dziecka należy niezwłocznie zgłosić ten fakt pod numerem telefonu: 606 108 971 lub 664 197 295. Pieniądze zostaną rozliczone w kolejnym miesiącu.