Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych: 1 IX 2022

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 23 VI 2023

 

Terminy ferii

Ferie zimowe:  30 I - 12 II 2023

Ferie letnie: 24 VI – 31 VIII 2023

 

 Terminy przerw świątecznych:

23 – 31 XII 2022 - Zimowa przerwa świąteczna

6 – 11 IV 2023 - Wiosenna przerwa świąteczna

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

14 października 2022

31 października 2022

2 maja 2023

23 - 25 maja 2023

9 czerwca 2023

 

Święta państwowe, kościelne i ważniejsze daty w roku szkolnym (dni wolne od zajęć):

1 XI 2022 - Wszystkich Świętych

11 XI 2022 - Święto Niepodległości

6 I 2023 - Trzech Króli

1 V 2023 – Święto Pracy

3 V 2023 – Święto Konstytucji 3 Maja

8 VI 2023 – Boże Ciało


Terminy związane z przygotowaniem i przebiegiem egzaminu ósmoklasisty

23-25 maja 2023 - egzamin ósmoklasisty

1. język polski –23 V 2023  (wtorek)–godz. 9:00

2. matematyka –24 V 2023 (środa)–godz. 9:00

3. język obcy nowożytny –25 V 2023 (czwartek)–godz. 9:00

Zadania związane z systemem oceniania w szkole  

ZADANIE I SEMESTR ROCZNA
Powiadomienie rodziców
o przypuszczalnej ocenie ucznia
22 XII 2022
16 V 2023
Wystawienie ocen 19 I 2023 12 VI 2023
Rady klasyfikacyjne 26 I 2023 19 VI 2023
 

Zebrania z rodzicami

 

Informacyjne:    06 IX 2022 klasy I-VIII oraz oddział przedszkolny
     19 X 2022 - zebranie ogólne
   
wywiadówki:    15 II 2023
     16 V 2023
   
konsultacje z nauczycielami     według harmonogramu